Stavební činnost

Stavební činnost

Provádíme demolice, zemní a výkopové práce a výstavbu inženýrských sítí pro firmy ale i jednotlivce.

Demolice rodinných a bytových domů, výškových staveb, průmyslových areálů, mostních konstrukcí.

Ať už se jedná o demolice zděných, železobetonových, ocelových nebo dřevěných staveb.

Nabízíme strojní nebo ruční demolici, odvoz a likvidaci odpadů včetně přípravy staveniště.

Zemní a výkopové práce - provádíme výkopy, hloubení základů, kompletní přípravu území, zemní práce ve stísněných podmínkách, vodohospodářské stavby, velkoobjemové přesuny zeminy, hutnění .

Výstavba inženýrských sítí

vodovody (výstavba vodovodů z oceli, litiny, PE, PP nebo PVC), kanalizace (výstavba kanalizací z PE, PVC)

Demolice
Zemní a výkopové práce
Výstavba inženýrských sítí
Marek Vlk - 775 585 520

Betonáž zatěžovacích patek stolů pro fotovoltaické panely

2023

Hala ČD Plzeň

2021

Stavební stroje, nákladní automobily BAS Plzeň